Znajdź obiekt w bazie pobytowo-noclegowej:
Znajdź obiekt w bazie pobytowo-noclegowej:

Regulamin portalu

Postanowienia ogólne:

1. Przedmiotem regulaminu jest publikacja ofert Użytkowników w postaci wpisów, artykułów, bannerów reklamowych i linków na łamach portalu uzdrowiska.pl, którym administruje firma UZDROWISKA.PL Edyta Marciniak, zwana dalej Administratorem.

2. Akceptacja regulaminu oznacza przyjęcie wszystkich postanowień określonych w niniejszym regulaminie.

 

Zakładanie konta:

1. Użytkownik samodzielnie zakłada konto poprzez wypełnienie obowiązkowych pól w Formularzu Zgłoszeniowym.

2. Użytkownik zakładając konto oświadcza, że wszystkie podane dane są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

3. Efektem założenia konta jest otrzymanie loginu i hasła do logowania się na portalu.

4. Konto zalogowanego użytkownika umożliwia do zamieszczania własnych ofert reklamowo-handlowych w postaci wpisów (e-wizytówkek) poprzez wypełnienie formularza.

5. Założenie i utrzymanie zarówno konta jaki i oferty w postaci wpisu (e-wizytówki) jest bezpłatne i bezterminowe.

6. Publikacja oferty obiektu nastąpi dopiero po sprawdzeniu i akceptacji treści przez Administratora.

7. Jeśli Administrator znajdzie błędy gramatyczne, ortograficzne lub stylistyczne w treści oferty ma prawo do ich poprawienia bez potrzeby powiadamiania o tym fakcie Użytkownika.

8. Administrator ma prawo do poprawienia dodanych zdjęć przez ich obróbkę graficzną i zapis do formatu wymaganego przez warunki techniczne.

 

Odpowiedzialność i zobowiązania:

1. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za zgodność treści opublikowanej na portalu ze stanem faktycznym oferty.

2. Jeżeli w trakcie trwania publikacji na portalu uzdrowiska.pl, warunki ofert użytkownika zmienią się, powinien on bezzwłocznie dokonać poprawienia oferty kontaktując się z działem redakcyjnym portalu pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub wycofać ofertę z publikacji, również poprzez zgłoszenie.

3. Portal uzdrowiska.pl nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy stanem faktycznym oferty użytkownika, a jej opisem opublikowanym na łamach portalu.

4. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz pokrewne do zamieszczonych zdjęć, używania nazw i znaków handlowych, w tym logotypów, herbów i symboli oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich publikację w całej domenie uzdrowiska.pl

5. Firma uzdrowiska.pl ma prawo w każdej chwili i bez wcześniejszego powiadamiania zakończyć świadczenie usługi publikacji wpisów (e-wizytówek) bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawno-finansowych.

6. W przypadku świadczenia usług płatnych tj. publikacji reklam i ofert użytkowników na łamach portalu uzdrowiska.pl portal zastrzega sobie możliwość zaistnienia krótkotrwałych przerw w świadczeniu usługi do 24 godzin, chyba że przerwy wynikają z problemów technicznych leżących po stronie firm trzecich świadczących usługi na rzecz portalu.

 

Opłaty i rozliczenia:

1. Podstawą do obciążenia użytkownika opłatą za emisję reklamy jest potwierdzone przez niego zlecenie podpisem i/lub pieczęcią firmową, dostarczone do biura portalu korespondencyjnie w oryginale lub pocztą elektroniczną w formie skanu.

2. Opłata za każdą formę reklamy opisaną w ofercie portalu uzdrowiska.pl, pobierana jest z góry w formie abonamentu lub opłaty jednorazowej, określonej aktualnym cennikiem reklamowym portalu dostępnym do pobrania pod adresem: http://uzdrowiska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=570

3. Opłaty za wpis reklamowy należy dokonywać przelewem na konto firmowe portalu podane zawsze w zleceniu emisji i na fakturze VAT.

4. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu i otrzymanie oryginału.

5. W przypadku nie wniesienia opłaty przez użytkownika w terminie określonym w warunkach zlecenia portal uzdrowiska.pl ma prawo wstrzymać kolejne emisje reklam.

6. W przypadku wycofania się użytkownika z potwierdzonego zlecenia faktury za wykonane dotychczas usługi wynikające z ww. zlecenia zostaną skorygowane zgodnie z obowiązującym Cennikiem Reklam Portalu.

 

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych:

1. Użytkownik wyraża zgodę na publikację danych z zamieszczonej oferty na stronach portalu uzdrowiska.pl oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez firmę Uzdrowiska.pl Edyta Marciniak, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o O ochronie danych osobowych – Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883.

2. Administrator oświadcza, że wszystkie dane personalne i kontaktowe (na przykład imię i nazwisko użytkownika, dane handlowe w rozumieniu informacji niezbędnych do wystawienia faktury VAT) nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

 

Dodając obiekt do portalu www.uzdrowiska.pl oświadczasz, iż zapoznałeś/aś się z regulaminem i zgadzasz się na jego przestrzeganie.

 
Uzdrowiska - strona główna
zmienklimat
bazaobiektowiuslug_off
porady
newsletter

Login:
Email:

profilelecznicze
rodzajezabiegow
Reklamy

ULOTKI.net

Tajemniczy Dolny Śląsk - serwis miłośników tajemnic i odkrywców skarbów

 Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A   Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju   Pałac Jedlinka