Znajdź obiekt w bazie pobytowo-noclegowej:
Znajdź obiekt w bazie pobytowo-noclegowej:

Jak wyjechać do sanatorium lub uzdrowiska na koszt ZUS?

zus_logoWyjazdy do sanatoriów odbywają się na podstawie art. 69 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. nr 131, poz. 1457) i określane są jako rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej.


mapkazus2010-2012

DO KOGO SKIEROWANA JEST TA FORMA REHABILITACJI

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób ubezpieczonych:

 • zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy
 • uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
 • pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji

 

JAK UZYSKAĆ SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ?

Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS.

Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać:

 • na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy czym wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej może być sporządzony na dowolnym formularzu
 • podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy
 • przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego
 • podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych

 

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

 

FORMY I PROFILE REHABILITACJI

Zakład aktualnie kieruje na rehabilitację leczniczą w następujących grupach schorzeń:

1. w systemie stacjonarnym

 • narząd ruchu- urazy rąk, nóg, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
 • układ krążenia-choroba wieńcowa, stany pozawałowe i po leczeniu kardiologicznym
 • układ oddechowy-astma i POChP /przewlekła obturacyjna choroba płuc/
 • schorzenia psychosomatyczne – np. urazy psychiczne związane ze śmiercią bliskiej osoby, po wypadkach komunikacyjnych, czy urazy związane z uszkodzeniem narządów
 • schorzenia onkologiczne po operacjach gruczołu piersiowego

2. w systemie ambulatoryjnym – zabiegi na miejscu

 • narząd ruchu
 • układ krążenia, w tym monitorowany telemedycznie

 

ZA CO ZAPŁACI ZUS?

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem Zakład refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

 

CZAS TRWANIA REHABILITACJI

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym powinna trwać 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu w przypadku:

 • pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji
 • wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy
 • zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych i prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej na podstawie umów cywilno – prawnych zawieranych z krajowymi placówkami medycznymi spełniającymi określone przez Zakład wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne.

Ważne!

Jeżeli ktoś już w danym roku pojechał na koszt ZUS do sanatorium, może się od razu starać o kolejny wyjazd. Nie ma żadnych ograniczeń – można wyjeżdżać nawet kilka razy do roku.

 

 
Uzdrowiska - strona główna
zmienklimat
bazaobiektowiuslug_off
porady
newsletter

Login:
Email:

profilelecznicze
rodzajezabiegow
Reklamy

ULOTKI.net

Tajemniczy Dolny Śląsk - serwis miłośników tajemnic i odkrywców skarbów

 Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A   Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju   Pałac Jedlinka