Znajdź obiekt w bazie pobytowo-noclegowej:
Znajdź obiekt w bazie pobytowo-noclegowej:

Jak wyjechać do sanatorium na koszt NFZ?

nfz_logoLeczenie sanatoryjne (uzdrowiskowe) jest kontynuacją leczenia specjalistycznego lub szpitalnego. Jego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.


SKIEROWANIE

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w sanatorium lub w szpitalu uzdrowiskowym wystawia lekarz tzw. ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie swoich usług w danym roku lub pracuje w placówce, która ma taką umowę.

Lekarz podczas takiej wizyty zleci nam dodatkowe badania specjalistyczne:

 • dla dorosłych: OB, morfologia, mocz, RTG klatki piersiowej, EKG,
 • dla dzieci: OB, morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów.

Na podstawie tych wyników lekarz wystawia skierowanie, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego.

 

AKCEPTACJA NFZ

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz kieruje się stanem zdrowia pacjenta, a także wskazaniami uzasadniającymi odbycie tego rodzaju kuracji. Lekarz, który je wystawił, powinien przesłać skierowanie do właściwego ze względu na zamieszkanie pacjenta wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Może to także zrobić sam zainteresowany. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”.

Skierowanie musi być zaakceptowane przez fundusz. Zasadność wysłania pacjenta na leczenie uzdrowiskowe potwierdza więc lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Lekarz specjalista może dokonać zmiany kwalifikacji skierowania z leczenia sanatoryjno – uzdrowiskowego na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym (lub odwrotnie).

Skierowanie powinno być rozpatrzone przez fundusz nie później niż 30 dni od daty wpłynięcia dokumentu do oddziału NFZ. Jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. w celu uzupełnienia dokumentacji) termin ten może być przedłużony o kolejne 14 dni.

O kolejności rozpatrywania skierowań na leczenie uzdrowiskowe decyduje data ich wpłynięcia do NFZ.

W trakcie oczekiwania na wyznaczenie turnusu pacjent może sprawdzić swój numer w kolejce, korzystając z przeglądarki skierowań dostępnej pod adresem: https://skierowania.nfz.gov.pl/, wpisując numer skierowania nadany przez wojewódzki oddział NFZ.

Potwierdzenie terminu wyjazdu do uzdrowiska powinno trafić do pacjenta nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kuracji.

 

ODRZUCENIE WNIOSKU

Jeżeli oddział funduszu nie potwierdzi skierowania z powodu np. braku miejsca w sanatorium, to pacjent automatycznie trafia na listę oczekujących. Musi być o tym poinformowany pisemnie. W zawiadomieniu powinna znajdować się również informacja o przewidywanym czasie wyjazdu do uzdrowiska.

Lekarz z funduszu ma prawo nie zaakceptować skierowania, gdy stwierdzi, że jest ono bezcelowe, a stan zdrowia pacjenta nie kwalifikuje go do korzystania z takiej formy leczenia. W takiej sytuacji oddział NFZ po prostu nie potwierdza przyjęcia skierowania i zwraca je bezpośrednio lekarzowi, który skierowanie wystawił.

O odrzuceniu skierowania fundusz informuje również samego zainteresowanego. Od tej decyzji pacjent nie może się odwołać.

REZYGNACJA Z SANATORIUM

Pacjent ma prawo zrezygnować z wyjazdu do uzdrowiska. Przyznane skierowanie powinno zostać bezzwłocznie zwrócone do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału funduszu. W sytuacjach:

 • wypadku losowego (np. śmierć członka rodziny)
 • choroby ubezpieczonego

do odsyłanego skierowania należy dołączyć odpowiednie dokumenty to potwierdzające.

 

ODPŁATNOŚĆ

Chory skierowany na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym ma w nim zagwarantowany bezpłatny pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie). Dotyczy to także zabiegów i leków, które są zalecone przez lekarza. Musi jednak zapłacić za dojazd na miejsce kuracji.

O ile pobyt chorego w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny, o tyle w przypadku wyjazdu do sanatorium chory musi liczyć się z dodatkowymi wydatkami. Pacjent płaci za:

 • przejazd do uzdrowiska oraz
 • pokrywa część kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium.

Wysokość opłat uzależniona jest od terminu pobytu – niższe opłaty pobierane są od 1 października do 30 kwietnia, wyższe natomiast w pozostałych miesiącach roku.

Ich wysokość jest dokładnie określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 4 marca 2009 r. / Dz U nr 40 poz. 330/w sprawie leczenia uzdrowiskowego.

Standard

Zakwaterowanie

sezon rozliczeniowy od

1 X do 30 IV w złotych

sezon rozliczeniowy od

1 V do 30 IX w złotych

I

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

25

31,50

 

Pokój jednoosobowy w studio

20

28,50

II

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

19

25,50

III

Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

15

21

 

Pokój 2-osobowy w studio

13

19

IV

Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

11

15

V

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

9,50

11,50

 

Pokój wieloosobowy w studio

9

10,50

VI

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

8

9

Kosztów związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem w uzdrowiskach nie ponoszą dzieci i młodzież: Dotyczy to tych osób, które:

 • nie ukończyły 18 roku życia,
 • uczą się i nie ukończyły 26 lat,
 • są niepełnosprawne
 • są uprawnione do renty rodzinnej.

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe osoby wyżej wymienione muszą mieć ze sobą ważną legitymację szkolną, studencką lub orzeczenie o niepełnosprawności w celu weryfikacji np. ich wieku lub niepełnosprawności. Fundusz nie płaci jednak za pobyt w sanatorium rodzica czy opiekuna dzieci.

Za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym jest pobierana opłata uzdrowiskowa (tzw. opłata klimatyczna), której wysokość jest zróżnicowana w poszczególnych uzdrowiskach. W 2010r nie może ona być wyższa niż 3,82 zł dziennie.

Opłat miejscowych nie pobiera się od osób przebywających na leczeniu szpitalnym.

 

URLOP CZY L-4?

Aby wyjechać do sanatorium w terminie przewidzianym przez fundusz należy liczyć się z koniecznością wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Pobyt w sanatorium nie stanowi bowiem podstawy do uzyskania zwolnienia lekarskiego.

Inne zasady obowiązują w przypadku konieczności wyjazdu pacjenta do szpitala uzdrowiskowego. Po przyjęciu do niego pacjent powinien niezwłocznie powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przedstawić – otrzymane w szpitalu uzdrowiskowym – zaświadczenie o rozpoczęciu pobytu. Po zakończeniu leczenia chory otrzymuje zaświadczenie usprawiedliwiające czasową nieobecność w pracy.

 

POTRZEBNE DOKUMENTY

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

 • potwierdzone przez oddział NFZ skierowanie na leczenie
 • dowód tożsamości
 • aktualne dowód ubezpieczenia zdrowotnego
 • emeryci, renciści, bezrobotni – dowód na to, że są ubezpieczeni, np. odcinek renty, zaświadczenie z urzędu pracy
 • wyniki badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych oraz kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek z pobytem w uzdrowisku
 • leki, które są stale przyjmowane przez kuracjusza

 

Wykorzystano materiały ze strony Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz akty prawne dotyczące leczenia uzdrowiskowego.

 
Uzdrowiska - strona główna
zmienklimat
bazaobiektowiuslug_off
porady
newsletter

Login:
Email:

profilelecznicze
rodzajezabiegow
Reklamy

ULOTKI.net

Tajemniczy Dolny Śląsk - serwis miłośników tajemnic i odkrywców skarbów

 Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A   Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju   Pałac Jedlinka